Jobs

Voor ons werken? We'd love to meet you!

We hebben momenteel geen vacatures, maar we vinden het SUPER als je ons een mail stuurt bij interesse. 

Vermeld daarin: 
  • Wie je bent en wat je doet (eventueel met CV)
  • Of je wel/niet zelfstandig bent 
  • Een korte video van één tot twee minuten is héél goed, dan heb je meteen drie stappen voor.